Postanowiliśmy zaangażować się w sprawy najwyższej wagi- rozrywkę i rozwój. Chcemy organizować, promować i wspierać działania artystyczne, kulturowe, sportowe i dydaktyczne a to wszystko za pośrednictwem dobrej zabawy.

Przed nami:

BITWA KAPEL

30.06-01.07.2023r, RUDNA/GWIZDANÓW

WYSOCO FEST

21-23.07.2023r, WYSOCKO

BLOW JOGG

22.07.2023r, WYSOCKO

Zrealizowane projekty