CELE

Stowarzyszenie "Jasna Strona", działające od 2020 roku, stawia sobie za cel rozświetlenie krajobrazu kulturalnego Legnicy oraz okolic za pomocą wsparcia i promowania rozwijających się artystów oraz ich twórczości.


Chcemy nieustannie poszerzać swoje i Wasze horyzonty wspólnym kreowaniem nowoczesnych form twórczych, wspieraniem artystów, tworzeniem warunków do rozwoju kulturowego i mentalnego. 


Rozumiemy znaczenie równowagi w życiu codziennym, stąd w wymiarze ogólnym stawiamy na podwyższanie poziomu rozrywki w naszej okolicy, promujemy kulturę fizyczną i zaangażowanie w życie społeczne. 


Zależy nam na pokazaniu walorów turystycznych Pogórza i Przedgórza Kaczawskiego oraz szerzeniu wszelkiej wiedzy na temat regionu, jego zabytków i historii, ponieważ wierzymy w potencjał Legnicy i jej okolic. 


Uważamy, że rozwój osobisty mieszkańców wraz z ugruntowanym poczuciem przynależności terytorialnej i społecznej synergicznie poprawiają jakość życia w naszej małej ojczyźnie. W zrównoważonym rozwoju nie można również pominąć dobrej, jakościowej zabawy!


Nasze przedsięwzięcia są inkluzywne i otwarte, walczymy o dostępność sztuki dla osób z niepełnosprawnościami i dotkniętymi ubóstwem. Zapraszamy wszystkich, bez wyjątku, do tworzenia nowej rzeczywistości na starym gruncie!

MISJA

Naszą misją jest bycie platformą, za pośrednictwem której kreatywność i sztuka mogą swobodnie rozkwitać i być doceniane przez szeroką społeczność.


Jako główny nurt naszej działalności uznajemy organizację festiwalu "WysocoFest", który jest świętem aktywności, sztuki i kreatywności, oferującym młodym twórcom przestrzeń do prezentacji ich umiejętności i pasji. Festiwal ten nie tylko uhonorowuje talent, ale również stwarza możliwość dialogu i interakcji między artystami a mieszkańcami, promując tym samym wartości kultury i edukacji artystycznej.

WIZJA

"Jasna Strona" pragnie być elementem odżywienia i rewitalizacji krajobrazu kulturalnego w regionie Legnicy. Ambicją stowarzyszenia jest stworzenie trwałej, kreatywnej infrastruktury poprzez organizację jeszcze większej liczby wydarzeń. Chcemy stale pozyskiwać fundusze i nowe partnerstwa, które będą dźwignią umożliwiającą dalszy rozwój i realizację naszej misji – aby sztuka stała się interaktywnym elementem życia każdego mieszkańca, budującym mosty między ludźmi oraz pokoleniami, zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Jesteśmy głęboko przekonani, że poprzez bogatą paletę działań kulturalnych możemy trwale wpłynąć na społeczność, nie tylko jako konsumpcję kultury, ale również jako ważny aspekt codziennego życia i rozwoju osobistego mieszkańców.