Postanowiliśmy zaangażować się w sprawy najwyższej wagi- rozrywkę i rozwój. Chcemy organizować, promować i wspierać działania artystyczne, kulturowe, sportowe i dydaktyczne a to wszystko za pośrednictwem dobrej zabawy.

Zrealizowane projekty